Jak zwrócić produkty zakupione w sklepie PEANI?


Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracany towar wraz z formularzem zwrotu należy odesłać na adres:

LABERA PEANI
ul. Elizy Orzeszkowej 2
80-208 Gdańsk

Pobierz FORMULARZ ZWROTU I REKLAMACJI

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Zwracany towar prosimy odsyłać razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub jego kopią (jeśli został wydany). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania danych niezbędnych do zlecenia płatności, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

W przypadku zwrotu produktów z zamówienia wysłanego na koszt sklepu zastrzegamy prawo obciążenia klienta poniesionymi przez sklep kosztami. W szczególności, gdy wartość pozostałych produktów (nieodesłanych) spadnie poniżej 49 zł, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

30 dni na zwrot dotyczy rezygnacji z zakupu bez konkretnej przyczyny. W sprawie ewentualnych reklamacji jakościowych i ilościowych zapoznaj się z poniższymi zasadami.

 

Jak reklamować produkty zakupione w sklepie PEANI?

Jeśli otrzymany produkt zawiera wady lub jest uszkodzony należy go odesłać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni na adres:

LABERA PEANI
ul. Elizy Orzeszkowej 2
80-208 Gdańsk

Pobierz FORMULARZ ZWROTU I REKLAMACJI

Przesyłka powinna zostać nadana listem poleconym, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem (płatnych przy odbiorze). Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu, aby nie uległ dodatkowym uszkodzeniom.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z formularzem zwrotu. Czas może zostać wydłużony w przypadku konieczności powołania rzeczoznawcy w celu weryfikacji zgłoszonej nieprawidłowości. W przypadku powołania rzeczoznawcy termin rozpatrzenia zostanie ustalony po konsulatacji z rzeczoznawcą.

Jeśli reklamacja produktu będzie uzasadniona to wartość towaru wraz z kosztem odesłania go do sprzedawcy zostanie przekazana przelewem na wskazany rachunek bankowy. W przypadku zgłoszenia reklamacji bez zasadnej towar zostanie odesłany na koszt Klienta.